17 februari: De idylle verstoord

Perdu
17 februari
Tijd: 20.00
Entree: €9 / €6 (tickets hier)

‘’In dit huis zult u leren dat het niet gemakkelijk is om een vreemdeling te zijn. U zult ook leren dat het niet meevalt om geen vreemdeling meer te zijn.’’

Op deze avond zal Perdu zich het vreemde eigen maken. De filosoof en schrijver Maurice Blanchot schreef in 1936 L’Idylle, een verhaal over een man die in een onbekende stad belandt. In deze stad wordt hij geacht de schijn van een idyllisch samenleven hoog te houden. Geconfronteerd met onbekende regels en gebruiken wordt de vreemdeling echter ontheemd en eenzaam achtergelaten.

In dit programma zal het werk van Maurice Blanchot en in het bijzonder de recent verschenen vertaling van L’Idylle (door Aukje van Rooden) op verscheidene manieren worden benaderd. Met o.a. Aukje van Rooden, Florette Dijkstra, Willem-Sjoerd van Vliet en Mustafa Stitou.

De idylle:

Maurice Blanchot (1907-2003) behoort tot de invloedrijkste schrijvers en filosofen van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij schreef zowel romans en verhalen als filosofische studies. Eerder verschenen bij uitgeverij Parrèsia De waanzin van de dag, De onuitsprekelijke gemeenschap, Oponthoud van de dood en Thomas de duistere.

Vertaald door Aukje van Rooden
ISBN: 9789073040120