16 februari:Meeleesclub

Aanvang 10.15

Iedere week zijn er vrijwilligers in Het Leeshuis die graag mensen helpen met het leren van de Nederlandse taal. Zij lezen en praten met je om de taal beter te begrijpen en de taal te leren.

Kijk voor meer info op de Facebook van Het Leeshuis.